berapa lama ia memerlukan pemprosesan emas untuk besi