kajian dalaman mengenai reka bentuk penghancur utama